Kadra

Kadra pedagogiczna

mgr Lach Monika – Dyrektor Szkoły

mgr Balandyk Barbara – nauczyciel wspomagający

mgr Bukład Anna – wychowawca świetlicy

mgr Dembicka Elżbieta – bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Elińska Anna – nauczyciel wspomagający

mgr Fijałka Renata –  język polski

mgr Gierczak Grzegorz – wychowanie fizyczne

mgr Goclon Artur – wychowanie fizyczne, korektywa

mgr Gołąbek Karolina – psycholog szkolny

mgr Grzegorzak Karolina – nauczyciel wspomagający

mgr Hrymak Grzegorz – geografia

mgr Karszyń Aneta –  pedagog, język niemiecki, plastyka

mgr Kozłowska Agata – nauczyciel wspomagający, plastyka, technika, doradztwo zawodowe

mgr Kozłowski Maciej – historia, wos

ks. dr Lasota Piotr – religia

mgr Łuniewska-Szydło Joanna – język polski

mgr Matuszewska Małgorzata – nauczyciel wspomagający

mgr Mikrut Beata – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia rewalidacyjne

mgr Osieczko Oksana – religia

mgr Panyło Agnieszka – nauczyciel wspomagajacy

mgr Paszkiewicz Maria – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr inż. Pęckowska Edyta – chemia, fizyka

mgr Pietrusiak Elżbieta – przyroda, biologia, wdż

mgr Pinkowicz Justyna – język angielski

mgr Prajzner Katarzyna – nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy

mgr Radochońska Anna – matematyka, informatyka

mgr Smotrycka Agnieszka – język angielski

mgr Smuczek Andrzej – muzyka

mgr Styranka- Koniuszy Monika – pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne

mgr Szkarpecka Sabina – matematyka, informatyka

mgr Wanat Marta – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Wolańska Diana – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Zaleski Krzysztof – informatyka

mgr Ząbecka-Buś Justyna – nauczyciel wspomagający

mgr Zembrzuska Dorota – wychowawca świetlicy

mgr Ziąber Katarzyna – surdopedagog

mgr Zięba Ewelina – nauczyciel wspomagający

Pracownicy administracji i obsługi

mgr Adamczyk-Blicharska Katarzyna – główny księgowy

mgr Jastrzębska-Katra Barbara – starszy specjalista ds. kadr i płac

mgr Wojcieszko Barbara – sekretarz szkoły

Małek Agnieszka – pomoc nauczyciela

Wojtaś Anna –  intendent, pomoc nauczyciela

Łannik Bogusława – pomoc kucharza

Nycz Urszula – kucharz

Tymczyszyn Stanisław – woźny

Wanat Maria – obsługa

Wołoszyn Aneta – obsługa

Data modyfikacji: 15-09-2023 19:56

Na skróty