Specjaliści

Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemyślu zatrudnia specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.

 • Pedagog szkolny
 • Pedagog specjalny
 • Psycholog
 • Logopeda

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o kontakt w godzinach konsultacji (informacje na stronie) lub o kontakt z sekretariatem szkoły w celu umówienia się na konkretny termin. 

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

pedagog szkolny – Aneta Karszyń

 

Dzień tygodnia

godziny pracy

pedagoga szkolnego

Zajęcia terapeutyczne

Poniedziałek

10.30 – 12.30

 

14.35 – 15.20 grupa: klasy VII-VIII

Wtorek

10.40 – 12.40

 

12.45 – 13.30 grupa: klasy I-III

Środa

09.30 – 11.30

12.35 – 13.35

13.40 – 14.25 grupa: klasy V

Czwartek

08.30 – 08.45

09.45 – 12.30

-------------------------------------------

Piątek

10.40 – 12.40

12.30 - 13.30

08.00 – 8.45 grupa: klasy VI

11.45 – 12.30 grupa klasa IV

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

psycholog szkolny – Karolina Gołąbek

 

Dzień tygodnia

godziny pracy

psychologa szkolnego

Poniedziałek

12.00 – 15.30

Wtorek

11.00 – 13.30

Środa

08.00 – 10.30

Czwartek

-------------------

Piątek

12.00 – 14.30

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

pedagog specjalny – Monika Styranka-Koniuszy

 

Dzień tygodnia

godziny pracy

pedagoga specjalnego szkolnego

Poniedziałek

11.45 – 12.45

13.40 – 14.40

Wtorek

09.50 – 12.00

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Rola pedagoga szkolnego

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych

udziela uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

udziela porad i pomocy uczniom doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne

organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej

wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich

prowadzi zajęcia profilaktyczne i wychowawcze dla dzieci

Do kogo mogę się zwrócić o pomoc?

Na terenie szkoły do: nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, każdego pracownika szkoły.

Do instytucji państwowych: Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd Rodzinny, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Możesz także dzwonić: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: Niebieska linia – 0 800 120 002, Telefon Zaufania: 16 621 23 36 od pon. do pt. w godz. 18-20, Rzecznik Praw Dziecka 16 678-33-82

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psycholog szkolny jest osobą, która podejmuje różnorodne działania na rzecz prawidłowego rozwoju uczniów. Diagnozuję ich potencjalne możliwości oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych, a także trudności w funkcjonowaniu społecznym. Współpracuję z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, rodzicami i różnymi instytucjami, aby pomóc każdemu uczniowi, który wymaga takiej pomocy. Prowadzę także warsztaty psychoedukacyjne w klasach oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Główną metodą mojej pracy jest jednak rozmowa i obserwacja. Uświadamiam mechanizmy funkcjonowania dziecka w klasie, rodzinie i wśród rówieśników. Pomagam uczniom odnajdywać i wzmacniać ich mocne strony, wspieram w pracy nad wadami. Zajmuję się więc profilaktyką, wychowaniem i wspieraniem możliwości dziecka. W razie konieczności – przeprowadzam interwencje wychowawcze.

Każdy uczeń, który przeżywa trudności emocjonalne, popada w konflikty z rówieśnikami lub dorosłymi, czuje, że w szkole, na podwórku lub w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co go niepokoi i nie pozwala spokojnie żyć, bawić się i uczyć, ma trudności w nauce lub przeżywa duży stres przed klasówkami, sprawdzianami czy odpowiedziami ustnymi może przyjść do mnie po pomoc i wsparcie.

Także rodzice, którzy są zaniepokojeni zachowaniem dziecka w domu lub w środowisku rówieśniczym, chcieliby lepiej zrozumieć swoje dziecko czy pomóc mu w nauce, w gabinecie psychologa szkolnego mogą znaleźć wskazówki wychowawcze, porady oraz wsparcie emocjonalne.

Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa – wszystko, co jest powiedziane w moim gabinecie, tutaj też zostaje. W atmosferze zaufania i szacunku pomagam odnaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Logopeda:

Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem rodziny a później przedszkola i szkoły. Zaburzenia mowy przyczyniają się do powstawania trudności szkolnych. Prawie wszystkie dzieci, u których stwierdzono wady wymowy, mają kłopoty w nauce przedmiotów wymagających od dziecka poprawnego pisania, czytania i wypowiadania się. Dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają nie tylko w czytaniu, ale i w piśmie te same błędy, które wykazują w mowie spontanicznej. Uczeń z takimi problemami bardzo często unika odpowiedzi w szkole. Konsekwencją mogą być złe oceny. Rodzice dzieci obserwują u nich nerwowość, kłopoty ze spaniem, małomówność czy też unikanie kontaktów z osobami obcymi. Zdarza się, że dzieci, które są dobrze przygotowane do lekcji wolą się nie wypowiadać, nie zgłaszać do odpowiedzi. Pojawiają się u nich somatyczne objawy lęku przed mówieniem, takie jak: ból głowy czy brzucha. Należy zatem pamiętać, że mowa ma bardzo duże znaczenie w dojrzałości szkolnej i nauce. Dlatego też tak ważne jest wczesne dostrzeganie wad artykulacyjnych i ich korekcja. Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka.

Każde zajęcia logopedyczne dla dzieci w naszej szkole są dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz ich możliwości. Prowadzone są w formie zabawy. Dostosowane są do wieku dziecka. Dzięki czemu terapia staje się przyjemna dla dziecka oraz zachęca je do dalszej pracy.

Data modyfikacji: 24-04-2024 17:53

Na skróty