Kalendarz roku szkolnego

Strona

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRZEMYŚLU

NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

 

1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 01.09.2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - 04.09.2023 r.

Termin zakończenia roku szkolnego - 21.06.2024 r.

 

Terminy ferii i dni wolnych:

- zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12. 2024 r.

- ferie zimowe: 29.01-11.02.2024 r.

- wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 – 02.04.2024 r.

- ferie letnie: 22.06 – 31.08.2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 

13.10.2023, 02.11.2023, 03.11.2023, 02.05.2023, 31.05.2023

(3 dni) 14,15,16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty !!!!

 

Święta państwowe:

11.11.2023 r.

01.05.2024 r.

03.05.2024 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej: 14.10.2023 r.

 

Święto Patrona Szkoły: 15 .11.2023 r. ( uroczystość odbędzie się na Zamku )

 

Wspólnie obchodzone święta:

Wigilia – 22 .12.2023 r.

Święto Szkoły/Dzień Zdrowia/Dzień Dziecka: maj 2024 r. (budżet obywatelski)

 

Rekolekcje wielkopostne: data zostanie podana w późniejszym terminie

 

Pasowania:

Pasowanie na ucznia: 04.09.2023 r.

Pasowanie na czytelnika: marzec 2024 r.

 

Konkursy przedmiotowe i inne:

- wg harmonogramu ze strony internetowej kuratorium

- Festiwal Bajki: maj 2024 r.

- konkurs czytelniczy: październik 2022 r. -

- konkurs szachowy: maj 2024 r.

 

Szkolne wycieczki:

wrzesień 2023 r.

maj - czerwiec 2024 r.

 

2. SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

 

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

rada zatwierdzająca klasyfikację za I półrocze: 24.01.2024 r.

Zebranie rady pedagogicznej w sprawie ustalenia ocen proponowanych: 08.05.2024

rada zatwierdzająca klasyfikację końcoworoczną: 12.06.2024 r.

 

Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia tj. 26 i 27.08.2024 r.

 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych:

na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną

 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania:

na 1 miesiące przed radą klasyfikacyjną

 

3. POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

* Rada końcowa podsumowująca rok szkolny 2023/2024: 21.06.2024 r.

* Rada organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny 2024/2025: 27.08.2024 r.

* Rady szkoleniowe, o określonej tematyce : wg harmonogramu ustalonego we wrześniu

* Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły: wg potrzeb

 

4. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Terminy zebrań z rodzicami i wywiadówek:

 

07.09.2023 r.

16.11.2023 r.

25.01.2024 r.

09.05.2024 r.

Inne terminy wywiadówek: wg potrzeb

 

Terminy dni otwartych:

 

15.02.2024 r.(czwartek od godz. 17.00-18..00 , prezentacja, wystawa, konsultacje -świetlica i nauczyciel kl. 1)

24.02.2024 r.

 

 

Konkursy, imprezy okolicznościowe, dni otwarte, zabawy szkolne, dyskoteki - terminy będą ustalane w zależności od sytuacji pandemicznej zgodnie z wytycznymi sanepidu.

w trakcie aktualizacji.

 

 

Data modyfikacji: 31-10-2023 19:37

Na skróty