Skład Zarządu

Skład Zarządu

Aneta Karszyń – prezes zarządu

Małgorzata Pawłowska – zastępca prezesa
Katarzyna Adamczyk-Blicharska – skarbnik
Joanna Łuniewska-Szydło – sekretarz

Barbara Wojcieszko – członek zarządu
Ewelina Zięba – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Piotr Kozłowski – przewodniczący

Magdalena Jędrychowska – członek

Beata Bulanda – członek

Data modyfikacji: 15-09-2023 20:40

Na skróty