Skład Zarządu

Skład Zarządu

Małgorzata Matuszewska – prezes zarządu

Agnieszka Smotrycka – zastępca prezesa
Katarzyna Adamczyk-Blicharska – skarbnik
Joanna Łuniewska-Szydło – sekretarz

Anna Radochońska – członek zarządu
Ewelina Zięba – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Sabina Szkarpecka – przewodniczący

Magdalena Jędrychowska – członek

Renata Fijałka – członek

Data modyfikacji: 12-01-2024 19:13

Na skróty