Opłaty za dożywianie

Szanowni Państwo,

opłaty za dożywianie należy wnosić za cały miesiąc z góry na konto Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu:

nr : 59 1560 0013 2411 0506 4000 0001

podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę. W przypadku braku pełnych danych wpłata będzie uznana za nieważną.

Proszę przesyłać dokładnie wyznaczoną kwotę z podanego uprzednio wyliczenia.

Przelewy należy dokonywać w terminie do 10 każdego miesiąca. Wpłata po terminie skutkować będzie tym iż w danym miesiącu uczeń nie będzie mógł korzystać ze stołówki szkolnej.

Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej celem dokonania odpisu od opłaty za wyżywienie należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem.

Data modyfikacji: 24-10-2023 19:13

Na skróty